GEZONDHEIDSCENTRUM AFFERDEN

Huisartspraktijk Afferden

GEZONDHEIDSCENTRUM AFFERDEN

Huisartspraktijk Afferden

Huisartsenpraktijk Afferden is wat je een gemoedelijke, bij de gemeenschap betrokken, typische dorpspraktijk zou kunnen noemen. In onze praktijk werken 3 huisartsen, Hylke de Waart, Saskia Benthem en Hans Peter Jung (waarnemer). Daarnaast zijn er 5 doktersassistenten, 3 praktijkondersteuners ( Somatiek, GGZ en GGZ-jeugd ) en een diabetes verpleegkundige werkzaam. Wij werken vanuit het principe van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is je eigen regie kunnen voeren en het vermogen om je aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit betekent dat wij samen met de patiënt naar een oplossing zoeken, maar ook dat wij veel samenwerken met thuiszorg, gemeente en andere zorgverleners.

Tekengebied 1 kopie 2@2x-100

Klik hier voor meer informatie over positieve gezondheid.  Ook werken wij samen met Syntein, Syntein wil een essentiële bijdrage leveren aan een optimale gezondheid van de burgers in de Noordelijke Maasvallei, oftewel in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. We doen dit onder het motto ‘samen gezonder’. Onze werkzaamheden bestaan op de eerste plaats uit het ondersteunen en faciliteren van huisartsen en het bieden van integrale zorg middels zorgprogramma’s. Bovendien streeft Syntein naar toekomstbestendige en innovatieve zorg. In dat kader initieert Syntein diverse projecten om zorg te vernieuwen, beter bereikbaar te maken en bij de tijd te houden. Klik hier voor meer informatie rondom Syntein.